Makijaż Permanentny brwi Microblading metoda włosa – Online

Makijaż Permanentny brwi Microblading metoda włosa - Online

300 min 1000 zł

  • Zapoznanie ze sprzętem i barwnikami
  • Omówienie wskazań i przeciwwskazań
  • Przygotowanie do zabiegu
  • Wykonanie wstępnego rysunku
  • Przeprowadzenie zabiegu
  • Omówienie zaleceń pozabiegowych
  • Przedstawienie efektu końcowego